Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku    15.08.2019

Podczas naszej ostatniej wizyty na Podkarpaciu odwiedziliśmy największy Polski skansen i jeden z piękniejszych tego typu obiektów w Europie. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, o którym mowa od 1958 roku gromadzi, przechowuje i konserwuje dobra kultury ludowej, przemysłu, sztuki oraz rzemiosła tej części Karpat.

Skansen możemy zwiedzać indywidualnie lub z przewodnikiem w większych grupach. Potężny w swych rozmiarach obiekt został podzielony na kilka sektorów, by wyodrębnić kulturę materialną poszczególnych grup etnicznych : Bojków, Łemków, Dolinian i Pogórzan. Zgromadzono tu ponad sto obiektów budownictwa drewnianego, wśród których szczególnie ciekawe są rzadkie w Polsce cerkwie bojkowskie oraz chyże, czyli łemkowskie chaty. Znajdziemy tu także bogatą kolekcję ikon oraz starych maszyn do wydobywania oraz przetwarzania ropy naftowej z tych terenów. Skansen tętni życiem, gdyż odwiedzający mają możliwość przeniesienia się w czasie i zobaczenia miejsc pracy dawnych rzemieślników. Zajrzymy tu m.in. do : piekarza, który piecze i sprzedaje pyszny chleb; stolarza, który wyrabia stoliki i krzesła; u fotografa zaś zrobimy sobie czarno białe zdjęcie; natomiast w tutejszej cukierni zakosztujemy pysznego lokalnego specjału jakim jest proziak, czyli placek mączny z dodatkiem “prozy” pochodzący właśnie z regionu Podkarpacia. 

Remiza z Golcowa oraz figura św. Floriana na Rynku Galicyjskim.

Sklep kolonialny.

Zakład szewski.

Rynek Galicyjski.

Zakład stolarski.

Rynek Galicyjski.

Sklep kolonialny.

Murowana kapliczka z Jabłonki i zagroda jednobudynkowa.

Miejscowa piekarnia i pyszny chleb na tradycyjnym zakwasie…

Urocze stadko.

Wiatrak i zagroda garncarska.

Pasieka z ulami.

Stodoła z Raczkowej.

Ekspozycja przemysłu naftowego.

Dwór ze Święcan.

Kościół rzymskokatolicki z Bączala Dolnego z 1667 roku.

Cerkiew łemkowska z Ropek.

Remiza strażacka z Lipinek.

Wiatrak z Urzejowic.

LINKI :